CONCURSUL NAŢIONAL DE DANS POPULAR „ TUDOREL STĂNESCU” Ediția I, Iași 30 – 31 mai 2017

Specializari:

ÎN MEMORIAM

Tudorel Stănescu (1932 – 1988)

Tudorel Stănescu s-a născut în 04 aprilie 1932 în zona care-l dăduse pe Al. I. Cuza. S-a născut cu talent, avea deci har, adică atins de aripa unui înger..... Cei care nu au acest har tânjesc după el și cred că dacă ”l-ar prinde pe Dumnezeu de picior” ar fi fericiți. Harul înseamnă o permanentă ardere, o neliniște, o continuă zbatere și nemulțumire, iar din când în când, bucuria unei împliniri.
Tudorel Stănescu a avut acest noroc, atins de pana unui înger de ursitoare.....
A absolvit Facultatea de Filologie a Universității ieșene, dar bucuria dansului o purta în sine, plăcându-i să zică că s-a apucat ”de bătut podelele Iașului” dintr-o chemare neștiută. Facultatea i-a asigurat metoda științifică a culegerii folclorului coregrafic din zona centrală a Moldovei. Rezultatele acestor studii le-a publicat în câteva culegeri de jocuri populare, care stau mărturie pentru cine știe să asculte și să vadă ”atâtea și atâtea”.
Cred că și astăzi multe clădiri din Iași păstrează în pereții lor ritmurile alerte sau domoale ale suitelor de la Topile cu Zorile, ori de la Deleni cu renumita Corăghească, ori....., dar cine stă să le mai enumere.
Trec și astăzi prin fața ”sălii din stânga a Filarmonicii”, pe sub geamurile boltite ale clădirii, într-o veșnică restaurare (spre disperarea lui Bujor și a colectivului acestei prestigioase instituții) în care se aud încă, inflexiunile acute, ușor iritate ale inconfundabilului său glas ”atenție, de la capăt una, două și......”.
Ecourile reverberează și astăzi pe scenele Casei Sindicatelor, ale fostului Ateneu Tătărași a sălii fostei școli izraeliene, demolată și ea, a Clubului C.F.R, Moldova Tricotaje, C.F.S. (dispărute și ele în vâltoarea privatizărilor), Liceul C.F.R. și multe alte locuri.
Îngerul care l-a atins cu pana harului l-a luat într-o iarnă geroasă (25. 01. 1988) prea devreme, să-i învețe și pe ei, îngerii, dansurile noastre în armoniile cerești. A rămas în amintirea celor care l-au cunoscut și l-au prețuit un nume și un reper în coregrafia românească.
Profesorul Ștefan Neagu un împătimit al coregrafiei românești, un sufletist care a reușit să continuie cu succes demersul creator al înaintașului său, Tudorel Stănescu, este inițiatorul acestui Concurs Național de dansuri populare, în memoria celui dispărut, continuator în practică și teorie a ”broderiei” dansurilor populare jucate de bătrânii și tinerii de peste veac.
Suntem la prima ediție a Concursului Național de dansuri populare ”Tudorel Stănescu” de la Iași având credința că, creatorul trebuie să fie o lume pentru sine și să găsească toate în sine și în natura la care a aderat. Să fim alături în împlinirea acestui demers creator, urând participanților mult succes, aici, în ”dulcele Târg al Ieșilor”!

Prof. Traian Mocanu

Citeşte şi alte articole despre: